Total Pageviews

Friday, February 28, 2014

డీ వీ డీ వల్ల ప్రయోజనాలు (తెలుగు అనువాదం త్యాగరాజు గారు నరసాపురం)

శ్రీవిష్ణుసహస్రనామం, శ్రవణం చేయడం వల్ల, వినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలియచేస్తున్నాను.కెనడానుండి శ్రీనగిశెట్టి రమేష్ కుమార్ గారు ఈ విషయాలన్నిటినీ తెలియచేస్తున్నారు.  ఇక చదవండి.   

డీ వీ డీ వల్ల ప్రయోజనాలు


షిరిడీ సాయిబాబావారి అనుగ్రహాన్ని పొందడమేలా?ప్రతీ రోజు మీరు మీ యింటిలో షిరిడీసాయిబాబా వారి హారతులు, కాకడ హారతి, మధ్యాహ్న్న హారతి, ధూప్ హారతి, శేజ్ హారతి అన్నీ డీ.వీ.డీ లో వినవచ్చును.


సాయి భక్తులందరి కోసం బాబా హారతులన్ని డౌన్ లోడ్ చేసుకునేందుకు, డీ.వీ.డీ లను ఉచితంగా పంచడానికి అనుమతినిచ్చిన శ్రీ కె.వీ.పీ.రమణి, షిరిడీ సాయి ట్రస్ట్ చెన్నై గారికి ధన్యవాదాలు.  డీ.వీ.డీ లో శ్రీ సాయి సత్ చరిత్రను కూడా వినవచ్చు.  మొత్తం అన్ని అధ్యాయాలు వినడానికి 6 గంటల సమయం పడుతుంది.  తెలుగులో శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర, చాలీసాలను కూడా భక్తుల సౌకర్యం కోసం డీ.వీ.డీ లలో చేర్చడానికి అనుమతినిచ్చినందుకు శ్రీ కె.రాజేంద్రప్రసాద్, హైదరాబాద్ వారికి కృతజ్ఞతలు. సమస్యల పరిష్కారానికి శ్రీమహావిష్ణువుయొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుట ఎట్లు? 


ఏకాగ్రతతోను, భక్తితోను, విష్ణుసహస్రనామావళిని 225 సార్లు వినండి.  శ్రీమహావిష్ణువుకు మీ సమస్య చెప్పుకొని విష్ణుసహస్రనామం 225 సార్లు వినండి లేక పారాయణ చేయండి.  ఆ తరువాత మీ సమస్య  పరిష్కారమవడం మీకే తెలుస్తుంది.  ఆయన కర్మఫల ప్రదాత.  కోర్కెలను పుట్టించేదీ ఆయనే, తీర్చేదీ, ధ్వంసం చేసేదీ కూడా ఆయనే.  ఆయన సృష్టి స్థితి లయకారకుడు.


కెనడాలో ఉంటున్న షిరిడీసాయి భక్తులయిన శ్రీ నగిశెట్టి రమేష్ కుమార్ గారు, విష్ణుసహస్ర నామం 225 సార్లు విన్న తరువాత, లేక చదివిన తరువాత సమస్యలు పరిష్కారమవడం  పరిశోధించి కనుక్కొన్నారు.  ఎంతో సాధన, అధ్యయనం చేసి కనుగొన్న ఈ విషయాన్ని ఆయన షిరిడీ సాయి, శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో భారత దేశంలోని సాయి భక్తులందరి దృష్టికి తీసుకురావడానికి గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. 


మేము దీనిని సంక్షిప్తంగా 18 నిమిషాలు ఉండేలాగ రూపొందించాము.  పూర్తిగా 30 నిమిషాల నిడివి ఉన్నది యింకా ఎక్కువ ఫలితాలనిస్తుంది.  చదివితే మంచిది కాని, విఘ్నాలు కలగడానికి ఆస్కారం ఉండటంవల్ల అది కాస్త కష్టం.  ఏకాగ్రతతోను, భక్తితోను, వినడం చాలా సులభం.  ఎవరయినా భక్తితో సంగ్రహరూపంలో ఉన్న విష్ణుసహస్ర నామాలని 15 సార్లు వింటే సమస్య ఏదయినా 15 రోజులలో పరిష్కారమవుతుంది.  ఆయనకి సంగ్రహ రూపంలో ఉన్న విష్ణుసహస్ర నామాలు వినడానికి రోజుకి గం.4.30ని.పడుతుంది. పూర్తిగా ఉన్నది వినడానికి 7 గంటల సమయం పడుతుంది.  శ్రీ విష్ణుసహస్రనామావళిని సాధన చేసి దానిని తన స్టూడియోలో రికార్డు చేసిన శ్రీమతి రాజగోపాలన్, కుక్స్ విల్లె, టెన్నెసె, అమెరికా, గార్కి కృతజ్ఞతలు.  విష్ణుసహస్ర నామం యింఫో ఆడియో బ్లాగ్ స్పాట్ నుండి కాపీరైట్ లేకుండా సాయిభక్తులందరు ఉచితంగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడానికి అనుమతినిచ్చారు.  విద్యావంతులు కానివారు, సంస్కృతం రానివారు భక్తితో వింటే ఎంతో ప్రయోజనాన్ని పొందుతారనే నమ్మకం మాకుంది.   ఈ డీ.వీ.డీ ద్వారా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని పొందడమేలా? 

               

ఆంగ్లము లేదా హిందీలో భగవద్గీతలోని 40 శ్లోకాలను ప్రతిరోజు వినండి.  దానికి 12 నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది.  మీకు ఎప్పుడు సమయం కుదిరితే అప్పుడు భగవద్గీత మొత్తం ఆంగ్లం లేదా హిందీ లేదా సంస్కృతంలో వినండి.  శ్రీమద్ భగవద్గీత 18వ. అధ్యాయం 67,68 శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, తనే స్వయంగా ఈవిధంగా చెప్పారు. 67వ.శ్లోకం.  తపస్సంపన్నుడు కానివానికిని, భక్తి రహితునకును, నన్ను ద్వేషించువానికిని నీవు ఈ గీతా రహస్యోపదేశమును ఎన్నడునూ చెప్పరాదు.


68వ.శ్లోకం. నాయందు పరమ భక్తి కలిగి, ఈ పరమ గోప్యమైన గీతోపదేశమును అనగా గీతా శాస్త్రమును నాభక్తుల మదిలో పదిలపఱచువాడు నన్నే పొందగలడు.  ఇందేమాత్రమూ సందేహము లేదు.  అందుచేత భక్తితో భగద్గీతను చదివినా లేక గీతా సారాంశమును భక్తులందరిలోను వ్యాపింప చేసినా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది.  అందరికి గీత గురించి తెలుసుకాని గీతలోని అర్ధం తెలియదు.  అందులో ఏమున్నదో కూడా తెలియదు.  సాయి భక్తులయిన శ్రీనగిసెట్టి రమేష్ కుమార్ కెనడా వారికి భగద్గీత పూర్తిగా చదివే అవకాశం లభించింది.  తరువాత అందులోని ప్రధానమైన 130 అంశాలను తయారుచేసి వాటిని 1000 సార్లకు పైగా చదివారు.  తరువాత అంతర్జాతీయ గీతా సొసైటీ కాలిఫోర్నియా, యు.ఎస్.ఎ. వ్యవస్థాపకులయిన  డా.రామచంద్ర ప్రసాద్ జీ గారినుంచి ఆడియో డీ.వీ.డీ.గా కాపీ చేసి భక్తులందరికీ ఉచితంగా పంచడానికి అనుమతి లబించింది.  ఆయన భగవద్గీతను సంస్కృతంలో కూడా తయారుచేశారు.  దీనిని పూర్తిగా వినడానికి 3 గంటల సమయం పడుతుంది.  ఆయన దీనిని రోజుకు 4 సార్లు చొప్పున 2 రోజులు విన్నారు.  విన్న తరువాత 3 సంవత్సరాలకి అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఆయన సమస్య తీరిపోయింది.  ఎటువంటి ఆశలు పెట్టుకోకుండా భక్తితో గీతను విన్న భక్తులకు ఎవరికి తగినట్లుగా వారికి సత్ఫలితాలను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అనుగ్రహిస్తారు.  అందుచేత మీరు గీత మొత్తం అధ్యాయాలు ఆంగ్లం, హిందీ,సంస్కృతంలో ఉన్న డీ.వీ.డీ లు మీదగ్గర ఉంచుకుంటే మంచిది.    డీ.వీ.డీ. ద్వారా దుర్గామాత అనుగ్రహాన్ని పొందడమెలా?

                
దుర్గాసప్తశతిని భక్తితో మీరు పూర్తిగా సంస్కృతంలో వినవచ్చు.  భక్తులు ఎవరయితే దుర్గా సప్తశతిలోని 12వ.అధ్యాయాన్ని చదువుతారో లేక వింటారో దుర్గామాత సంతసిస్తుంది.  ప్రత్యేకమయిన సందర్భాలలో అనగా అష్టమి, నవమి, చతుర్దశి, రోజులలో భక్తితో చదివినా, వినినా భక్తుల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మచిలీపట్నం వాస్తవ్యులు ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉంటున్న శ్రీ పీ.వీ.ఆర్.నరసిం హారావుగారు దుర్గాసప్తశతిని  డీ.వీ.డీ.లో రికార్డ్ చేశారు.   దానిని కాపీ చేసుకొని భక్తులకు ఉచితంగా పంచడానికి అనుమతినిచ్చినందుకు వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.   


పరశురాముని శాపం వల్ల సనాతన ధర్మంలోని మంత్రాలకున్న శక్తి నశించిందని వరాహసం హితలో చెప్పబడింది.  ఏమయినప్పటికి భగవద్గీత, విష్ణుసహస్రనామం, దుర్గాసప్తశతి, వీటియొక్క శక్తికి ఎటువంటి విఘాతం కలగలేదు.  భక్తులకు వీటివల్ల వెంటనే సత్ఫలితాలు కలుగుతున్నాయి.  వీటిని చదివిన తరువాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ భక్తులందరికీ కూడా వీటి గురించిన సమాచారమంతా తెలియపర్చాలని నాకు బాగా అనిపించింది.  వారందరికీ సహాయపడాలనిపించింది.  విష్ణుసహస్రనామం కొన్ని వేల సార్లు విన్న తరువాత, గీతా సారాంశాన్ని వెయ్యిసార్లు చదివిన తరువాత, దుర్గాసప్తశతిని 5 సార్లు చవగలిగాను.  ఆఖరికి 3సంవత్సరాల తరువాత అమెరికాలో ఉంటున్న భక్తులు, వారెవరికీ నేను తెలియకపోయినా భారతదేశంలో ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా డీ.వీ.డీ.లను పంచడానికి అనుమతినిచ్చారు.   సంస్కృత శ్లోకాలను కాపీ చేసుకొని డీ.వీ.డీ. రూపంలో ఉచితంగా భక్తులందరికీ పంచడానికి www.prapatti.com వారు కూడా అనుమతినిచ్చారు.  200 పైగా ఉన్న శ్లోకాలలో 77 శ్లోకాలను ఎన్నుకొన్నాను.  అన్న్నింటి గురించి నాకు తెలియదు.  వాటిలో కొన్నింటియొక్క ఫలితాలను మాత్రం నేనివ్వగలను. సమయం దొరికినప్పుడెల్లా నేను వాటిని వింటూ ఉంటాను.  


1) అనారోగ్య సమస్యలున్నవారికి అగస్త్యముని రచించిన ఆదిత్య హృదయం చదివితే వారికి మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. 

                   2)  వేదవ్యాసుడు రచించిన ఋణవిమోచన స్తోత్రం చదవడానికి 2 నిమిషాలు పడుతుంది.  ఎవరయినా ఈ స్తోత్రాన్ని రోజుకు 11 సార్లు చొప్పున ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఎక్కువ రోజులు చదివినా, లేక విన్నా వారి ఋణబాధలన్ని తొలగిపోయినట్లుగా నేనెక్కడో చదివాను.  నేను ప్రయత్నించలేదు కాని భక్తులను నేను కోరేదేమిటంటే భక్తితో ఈ ఋణవిమోచన స్తోత్రం చదివి తమ అనుభవాలను మిగిలిన వారికి వివరిస్తే వారికి కూడా లాభం చేకూరుతుంది.  


3)కోరికలు తీరడానికి శనీశ్వర కృత నృసిం హస్తుతి  చదవాలి


4) ఈరోజుల్లో ప్రతివారు కోరుకొనేది లక్ష్మీ కటాక్షం.  లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన స్తోత్రాలు బ్రహ్మ విరచితమయిన మహాలక్ష్మీ కవచం, వేదవ్యాస మహాముని రచించిన మహాలక్ష్మీ అష్టకం, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ కృత లక్ష్మీద్వాదశనామ స్తోత్రం, ఆదిశంకరాచార్య కృత కనకధారా స్తోత్రం యివన్నీ కూడా లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేయబడ్డాయి. 


శ్రీకృష్ణపరమాత్మ కృత సాలిగ్రామ స్తోత్రం, బుధకౌశిక ముని విరచిత రామరక్షాస్తోత్రం, నారదమహాముని కృత వరాహకవచం, ఆంజనేయస్వామి కృత సీతారామ స్తోత్రం, యివన్నీ కూడా నాకిష్టమయిన శ్లోకాలు.  నాకు సమయం దొరికినప్పుడెలా వింటూ ఉంటాను.  తమ గానమాధుర్యంతో మధురంగా ఆలపించిన శ్రీసుందర్ కిడంబిగార్కి, యింకా వీటిని ఉచితంగా పంచడానికి అనుమతినిచ్చిన ప్రపత్తి.కాం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకొంటున్నాను.


సాయి భక్తురాలయిన కుమారి సుజనా సాయి, నెల్లూరు వారికి నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొంటున్నాను.   దేవాలయ అధికారులతోను, యింకా ఎంతోమందిని కలిసి అన్ని విషయాలు చర్చిస్తూ సాయి సేవను కొనసాగిస్తున్నారు.  రోజంతా ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ కూడా సాయి సేవ కోసం ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ, భగవద్గీత, విష్ణుసహస్ర నామావళి ఫలశృతి, ఆంగ్ల తెలుగుభాషలలో టైపు చేసి, డీ.వీ.డీ లు తయారు చేసి ఎంతోమంది సాయి భక్తులకు పంపిస్తున్నారు.  ఆమె సహాయం లేకుండా కెనడాలో ఉన్న నాకు భారతదేశంలోని సాయి భక్తులందరికీ డీవీడీలు పంపించడం సాధ్యమయేది కాదు.  ప్రతి మనిషి పుడుతూనే రెండు కర్మలను మోసుకొని వస్తాడు.


1) సంచిత కర్మ - మానవుడు ప్రతి జన్మలోను తనవెంట తీసుకొని వచ్చేది


2) ప్రారబ్ధ కర్మ - మానవుడు ఈ జన్మలో అనుభవించేది.


ఈ కర్మలన్నీ కూడా జన్మస్థలం, సమయం, గ్రహాల సంచారం వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి.  ఇందులో ఈ జన్మలో మంచి చెడులు కూడా కలిసి ఉంటాయి.  అందుచేతనే కొంతమంది మంచివారికి  కష్టాలు ఎందుకని కలుగుతాయో, చెడ్డవారు అభివృధ్ధిలో ఎందుకుంటారో యిటువంటి విషయాలన్నీ వివరంగా తెలుస్తాయి.  కర్మప్రాబల్యం చాలా బలంగా ఉంటుంది.  దానినుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు.  కాని ఈ కర్మప్రాబల్యాన్ని తప్పించుకోవాలంటే దానికి ఒక్కటే మార్గం.  జ్యోతిష్కుల వద్దకు వెళ్ళి వారు చెప్పినట్లుగా పూజలు చేయాలి.  ఇటువంటి పూజలు చేయాలన్నా చేయించాలన్నా ఎంతో డబ్బు ఖర్చవుతుంది.  మధ్య తరగతివారు, బీదవారు అంత మొత్తం పూజలకోసం ఖర్చు చేయలేరు.       అందుచేత ఈ కలియుగంలో కర్మలన్నిటి ప్రాబల్యాన్నించి తప్పించుకోవాలంటే భగవంతుని నామాన్ని భక్తితో శ్రవణం చేయడం గాని  లేక నిస్వార్ధంగా మానవ సేవ చేయడం గాని చేయాలి.  ఎక్కువమందికి నిస్వార్ధంగా మానవసేవ చేయాలంటే చాలా కష్టం.  ఏదైమనప్పటికీ భగవంతుని నామ శ్రవణం,లేక నిరంతరం భగవన్నామస్మరణ భక్తులకి చాలా సులభం.  నాస్తికులకి అవి సులభమయినది కాకపోవచ్చు.  విష్ణుసహస్రనామావళిలో శ్రీమహావిష్ణువుయొక్క వేయి నామాలు ఉన్నాయి.  వీటిని భక్తితోను, ఏకాగ్రతతోను విన్న ప్రతి భక్తునికి ఫలితం చేకూరుతుంది.  భగవద్గీత, దుర్గాసప్తశతి, విష్ణుసహస్రనామావళి చదవడం కష్టతరమయినది.  బాగా సాధన చేసినవారికి యిది కంఠతా వచ్చి సమయం చిక్కినపుడెల్లా చదువుకోవడం కష్టంగా అనిపించదు.  కాని, వినడం చాలా సులభం.  అందుచేతనే ఈ డీ.వీ.డీ లని ఉచితంగా పంచడమనే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది.   మరి వీటిని వినడం ఎలా?  డీ.వీ.డీ. ప్లేయర్ లో గాని, కప్యూటర్ లోగాని, లాప్ టాప్ లో గాని వినడం చాలా సులువు.  మీకెవరికీ వీటిలో ఏది లేకపోయినా మీరు దీనిని మీ సెల్ ఫోన్ లో కాని, ఎం పీ 3 ప్లేయర్ లో గాని, సౌండ్ బాక్శ్ లో గాని కాపీ చేసుకోవచ్చు.  ఇప్పుడు అందరికీ సెల్ ఫోన్ లు ఉన్నాయి.  అన్ని సెల్ ఫోన్ లకి మెమరీ కార్డులున్నాయి.  ఆవిధంగా కూడా ఈ సంస్కృత శ్లోకాలన్నిటినీ చక్కగా భక్తిభావంతో వినచ్చు.  ఒకవేళ సెల్ ఫోన్ లో కాపీ చేసుకొనేటప్పుడు సమస్యలు ఏమయినా ఎదురయితే కుమారి సుజనా సాయి నెల్లూరువారిని సంప్రదించండి.  ఆమె ఫోన్ నెంబరు 9701259667.  డీ.వీ.డీ లు పంపించిన కొద్ది మందినుంచి డీ.వీ.డీ ప్లేయర్ పనిచేయకపోవడం, యింకా కొన్ని సమస్యలు ఎదురయినట్లుగా నాదృష్టికి వచ్చింది.  తమకి డీ.వీ.డీ లో వినడానికి సమయం లేదని బిజీగా ఉన్నామని యిటువంటి కారణాలన్నిటినీ కొంతమంది  చెప్పడం జరుగుతోంది.  ఇటువంటి ఆటంకాలన్ని కర్మ ప్రాబల్యం వల్లనే జరుగుతూ ఉంటాయి.  శ్రీసాయినాధుడు లేక భగవంతుని అనుగ్రహంతో తమ చెడు ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు.  ఎవరయితే భక్తితో శ్రవణం చేస్తారో వారికి వ్యత్యాసం తెలుస్తుంది.  మేము పనివత్తిడిలో ఉన్నామని చెప్పేవారికి, వారి వారి కర్మ ప్రకారేమే పనులన్ని జరుగుతాయి.  రెండు సంవత్సరాలనుండి మేము గమనించిందేమిటంటే 50సం.వయస్సు పైబడినవారు సాధారణంగా డీ.వీ.డీ వినడానికి యిష్టపడుతూ ఉంటారు.  కాని వారికి డీ.వీ.డీ నించి సెల్ ఫోన్ లోకి కాపీ చేయడం ఎలాగో తెలియదు.  30సం.లోపు వయసున్నవారికి సెల్ ఫోన్ లోకి కాపీ చేయడమెట్లాగో తెలుసు.  అందుచేత సాధారణంగా వారికి డీ.వీ.డీ లో వినడం అంత యిష్టం ఉండదు.  అందుచేత ఈ కార్యక్రమం పదవీవిరమణ చేసినవారికి, గృహిణులకు ఉద్దేశింపబడింది.  కారణం యివన్నీ వినడానికి వారికి తగిన సమయం ఉంటుంది.  వారందరికీ కొన్ని సమస్యలుంటాయి.  ఆసమస్యలు తీరాలంటే వారికి గురువు అనగా భగవంతుని అనుగ్రహం అవసరం.  అందుచేత విష్ణుసహస్రనామావళిని భక్తితో 225 సార్లు విని మీకు మీరే సహాయం చేసుకోవచ్చు.  ఒకసారి కనక మీకు నమ్మకం కుదిరితే క్రమం తప్పకుండా మీరే వింటూ ఉంటారు.  మీకు ఫలితాలు కూడా ఆవిధంగానే వృధ్ధి పొందుతూ ఉంటాయి.  మీరు భగవద్గీత, దుర్గాసప్తశతి, బాబా ఆరతులు, శ్రీసాయి సత్ చరిత్రలతోపాటు యింకా సంస్కృత శ్లోకాలు యివి కూడా వినడానికి ప్రయత్నించి చూడండి.  ఒకసారి మీరు వీటి సత్ఫలితాలను చూసిన తరువాత మీకు తెలిసిన భక్తులకి, స్నేహితులు, బంధువులకి, మీఅనుభవాలను చెప్పండి.  వారు కూడా లబ్ధిపొందుతారు.   ఎప్పుడయితే ఎక్కువమంది భక్తులకి లాభం చేకూరుతుందో అప్పుడే దేశం సంపన్నంగా ఉంటుంది.డీ.వీ.డీ లనుంచి మీరు కూడా కాపీ చేసుకొని మీకు తెలిసిన భక్తులకు కూడా పంపించవచ్చు.  అలా కాక మీరు ఈ విధంగా కూడా చేయవచ్చు.  ఒక డీ.వీ.డీ స్టిక్కర్ అంటించి తయారు చేయించడానికి రూ.15/- అవుతుంది.  50 డీ.వీ.డీలకు లేదా మీకు కావలసిన డీ.వీ.డీ లకు కొరియర్ కు అయే ఖర్చులను కుమారి సుజనాసాయి గారికి పంపించి డీ.వీ.డీ లు తెప్పించుకోవచ్చును.  వాటిని మీరు మీకు తెలిసిన భక్తులకి, మీస్నేహితులకు, బంధువులకు పంచవచ్చు.  ఇప్పటివరకు ఈ కార్యక్రమమంతా ఒక్కరి దాతృత్వంతోనే జరుగుతున్నందువల్ల వేగంగా జరగటల్లేదు. లక్షలాది మంది భక్తులకు సహాయ పడాలంటే అందుకు చాలా ఖర్చవుతుంది.  శ్రీషిరిడీసాయి, శ్రీమహావిష్ణువుల అనుగ్రహం మీకందరికీ లభించుగాక.  ఇంకా వివరాల కోసం కుమారి సుజనా సాయి, నెల్లూర్ 9701259667 గారిని సంప్రదించడి. భారతదేశంలో విష్ణుసహస్రనామావళి తెలుగు ఒక లక్ష కాపీలు వితరణ చేయడానికి సహాయ పడిన కెనడా, అమెరికా దాతలకు నాధన్యవాదాలు తెలుపుకొంటున్నాను.   భారతదేశంలో లక్షకాపీలు పంచడానికి సహాయపడిన 300 పైగా స్వచ్చంద సేవకులకు (దేవస్థాన అధికారులతో సహా) అందరికీ నాధన్యవాదాలు తెలుపుకొంటున్నాను.  ఈసారి భారతదేశంలో డీ.వీ.డీలు కాపీ చేసి మిగతా భక్తులందరికీ దేవాలయాల ద్వారా గాని మరే విధంగానయినా అనగా భక్తులద్వారా గాని పంచదలచాము.  ఈ కార్యక్రమానికి దాతలందరి సహాయం అర్ధిస్తున్నాను.  ఒక డీ.వీ.డీ. ఖరీదు రూ.15/- అవుతుంది.  మీరు 50 లేదా 100 డీ.వీ.డీలు తెప్పించుకొని భక్తులందరికీ పంచవలసిందిగా కోరుతున్నాను.  మీకింకా వివరాలు ఏమయినా కావాలంటే కుమారి సుజనాసాయి గారిని సంప్రదించడి.  విష్ణుసహస్ర నామావళిలోని కొన్ని ప్రత్యేకమయిన 10 శ్లోకాలు వాటి ప్రయోజనాల గురించి నాకు తెలియచేసిన స్వర్గీయ జీ.వీ.నరసిం హారావు గారు, కేశంపేట గ్రామం, మహబూబ్ నగర్ జిల్లావారికి నాహృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.  అనేక నమస్కృతలతో

రమేష్ కుమార్ నగిసెట్టి

కెనడా  

(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)   

Wednesday, February 26, 2014

Tomorrow is Mahaa Shiva Ratri. Reading 11th Chapter of Sri Satcharita 11 times will yield bliss & grace. forwaring this mail from Saibaba Chaganty

Tomorrow is Mahaa Shiva Ratri. Reading 11th Chapter of Sri Satcharita 11 times will yield bliss & grace.
11th Chapter in Sri Sai Satcharita is considered as Rudraadhya, equivalent to chanting Rudram of Yujurveda 11 times as per Hemad Panth.
OVI 2 to 4 are reproduced below for the benefit of SAI children.
OVI 2: A Hindu or a Muslim, to him both were equal. And so, we have surveyed, so far, the life of Baba was the deity of Shirdi. OVI 3: And now, we begin this eleventh chapter, which adorned as it is with sweet tales of the Guru, should, I feel, be offered with unswerving devotion at Sai's Feet. OVI 4: By doing so, wi will be comtemplating on Baba's manifest form, which will be as meritorious as the eleven readings of the RUDRA, & will give us a proof of Baba's power over five elements, thereby revealing Baba's Greatness.


 మహాశివరాత్రి పర్వదినము. రేపటి రోజున శ్రీ సాయి సచ్చరిత 11 వ అధ్యాయము 11 పర్యాయములు పారాయణ చేసినందువలన ’ఏకాదశ రుద్ర పారాయణ ఫలితం దక్క్తుతుంది. 11 వ అధ్యాయము లోని 2 వ ఒవి నుండి 4 వ ఒవి వరకు సాయి బంధువులకొరకు ఈ దిగువ పొందుపర్చడమైంది. ఒవి 2: ఈ పదునొకండవ అధ్యాయంలో అద్భుతమైన గురు కధ వుంది. పరి పూర్ణ భక్తి శ్రద్దలతో నేనీ కధను సాయి పాద పద్మాలలో అర్పిస్తున్నాను. ఒవి 3: ఈ కధవలన మీకు సగుణ సాకార ధ్యానం ఏర్పడుతుంది. బాబా ను ఏకాదశ రుద్రం ద్వారా ఉపాసించడం తెలుస్తుంది. అంతే కాదు, బాబా కు పంచభూతాల పైన వున్న నియంత్రణ కూడా తెలుస్తుంది. ఇలా బాబా మహిమ అవగతమవుతుంది. ఒవి 4: శ్రోతలారా, సావధానులై వినండి, ఇంద్రుడు, అగ్ని, వరుణదేవుడు బాబా ఆజ్ఞను ఎలా పాలించారో తెలిసికోండి. నేనిప్పుడు ఆ కధనంతా చెపుతాను.

Tuesday, February 25, 2014

ఇప్పుడు కూడా బాబా సజీవంగా ఉండి మనకు సహాయం చేస్తున్నారా? సేకరణ http://telugublogofshirdisai.blogspot.in/2014/02/blog-post_15.html

శ్రీసాయి లీల  ద్వైమాసపత్రిక మే-జూన్, 2005 సంచికలో ప్రచురింపబడిన సాయి లీలలు.
ఇప్పుడు కూడా బాబా సజీవంగా ఉండి మనకు సహాయం చేస్తున్నారా? 
  ముంబాయి నివాసి శ్రీథక్కర్ గారు మొక్కిన మొక్కులో మిగిలిన 50/- వసూలు చెయుట
ఒకసారి ముంబాయి నివాసి శ్రీథక్కర్ గారు తన కష్టాలు తీరితే కనక బాబాకు 55 రూపాయలు దక్షిణ ఇస్తానని  మొక్కుకొన్నారు.
ఆయన మొక్కుకున్న ప్రకారం ఆయన కష్టాలు గట్టెక్కాయి.  కష్టాలు తీరినందుకు ఆయన షిరిడీ వెళ్ళి సమాధి మందిరంలో బాబాను దర్శించుకుని హుండీలో 55 రూపాయలకు బదులుగా 5 రూపాయలు మాత్రమే దక్షిణగా సమర్పించుకున్నారు. తరువాత ముంబాయికి తిరిగి వచ్చేశారు.
ముంబాయిలో ఆయన తన యింటికి వచ్చి మెట్లు ఎక్కుతుండగా అదృశ్య కంఠంతో మిగిలిన 50 రూపాయలు ఇవ్వు అని గద్దించి  అడుగుతున్నట్లుగా బాబా గుర్తు చేశారు.  అప్పుడాయనకు బాబాను మోసం చేయలేనని అర్ధం చేసుకొన్నారు.  తరువాత మరలా ఆయన షిరిడీ వెళ్ళి హుండీలో మిగిలిన 50 రూపాయలు వేసి బాబాకు క్షమాపణ చెప్పుకొన్నారు.  
79.  శ్రీమతి.అహల్యా కృష్ణాజీ ఉపార్కర్, ముంబాయి, గారి కాలు వాపును బాబా నివారణ చేయుట.
             
1969 ఆగస్టు నెలలో శ్రీమతి అహల్యాబాయి గారి కాలులో మేకు గుచ్చుకొని రక్తం కారింది.  నొప్పి లేకపోవడంతో ఆవిడ దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.  24వ.తారీకున ఆమె కాలుకు సెప్టిక్ అయి జ్వరం వచ్చింది. 
తరువాత బాబా ఒక అపరిచితుడుగా వచ్చి ఆమె కాలుకు మందిస్తానని మాట ఇచ్చారు.  ఆవిడ ఇంటికెదురుగా మిలిటరీ వారి డిపో ఒకటి ఉంది. అతను ఆ డిపోలోకి వెళ్ళి వారి అనుమతితో మందును తీసుకొచ్చారు.  మందును ఆమెకిచ్చి బాధ పెడుతున్న  ఆమె కాలుకు రాసుకోమని చెప్పారు.  ఆమె అతను చెప్పినట్లే చెసింది.  మందు రాసిన వెంటనే వాపు తగ్గి నొప్పి కూడా తగ్గిపోయింది.   
ఒకరోజు రాత్రి అమె కలలో ఒక నర్సు వచ్చి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చింది.  మరొక రోజు రాత్రి బాబా ఆమె కలలో కనిపించి  సెప్టిక్ అయిన కాలికి రంధ్రం చేసి పుండును మాన్పుతాననీ, దాని వల్ల ఆమెకాలు మామూలు స్థితికి వచ్చి నొప్పి తగ్గిపోతుందని చెప్పారు.
ఒకరోజు రాత్రి ఆమె పడుకుని ఉండగా ఎలుక ఒకటి వచ్చి పుండుపడిన కాలికి పెద్ద రంధ్రం చేసి పుండుని యింకా పెద్దది చేసింది.  దాంతో పుండులో ఉన్న క్రిములు, చీము అన్నీ బయటకి వచ్చేశాయి.  ఆమె తన కొడుకుని లేపి బాబా తన కాలుని ఎలా నయం చేశారో చూపించింది. కాలుకి బాబా ఊదీ రాసిన కొద్ది రోజులలోనే ఆమె కాలు పూర్తిగా నయమయింది.   
81.  డబ్బాకు అడుగున రంధ్రం ఉన్నా కూడా బాబా తన అభిషేక తీర్ధం కారిపోకుండా అలాగే ఉంచిన సంఘటన గురించి ఒక జ్యుడీషియల్ ఆఫీసరుగారు మైలాపూర్ చెన్నై అఖిల భారత సాయి సమాజ్ వ్యవస్థాపకులైన శ్రీ బీ.వీ.నరసిమ్హస్వామిగారికి 25.02.1940 న. వ్రాసిన ఉత్తరం.  
                           
"బాబా అనుగ్రహం వల్ల నాభార్య ఆరోగ్యం కుదుటపడింది. ఇప్పుడు మీకు వివరింపబోయే సంఘటన మీకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. మీరు మాయింటికి వచ్చినప్పుడు నాభార్య ఉపయోగించడానిక్ ఒక డబ్బాతో బాబా అభిషేక తీర్ధాన్ని పంపించమని సంస్థాన్ వారికి మీరు ఉత్తరం వ్రాసారు.  అది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళిన కొద్ది రోజులలోనే మాకు అభిషేక తీర్ధం అందింది.  దానిలో కొంత తీర్ధాన్ని ప్రతిరోజు నాభార్య తలమీద చల్లడానికి ఉపయోగించాము. కొద్దిరోజుల తరువాత ఆపేశాము. చాలా నెలలుగా యింకా మిగిలి ఉన్న అభిషేక తీర్ధం ఉన్న డబ్బాని బల్లమీదే ఉంచాము.  క్రిందటి నెలలో ఆ డబ్బాని అక్కడినుండి తీసి అలమారులో పెట్టాము.
నిన్న మా రెండవ అమ్మాయి ఆ డబ్బాలో నూనె ఉందనుకుని తీయగా గగ గల మని శబ్దం వచ్చింది.  డబ్బాని  పైకి తిప్పి చూస్తే అడుగున చిటికెనవేలు పట్టేటంత కన్నం ఉంది.  అందులోనుండి కాస్త నీరు వచ్చింది.  తరువాత అందులోని నీటినంతా ఒక పాత్రలో పోసింది.   డబ్బాలో మూడవ వంతువరకూ తీర్ధం ఉంది.  విచిత్రమేమిటంటే  డబ్బా అడుగున అంత పెద్ద కన్నం ఉన్నా కూడా తీర్ధం యిన్నిరోజులయినా  కారిపోకుండా డబ్బాలో అలాగే ఉంది.  ఎంత ఆశ్చర్యం...
అందులోని నీరు ఎంతో స్వచ్చంగా ఎటువంటి వాసనా లేకుండా మొట్టమొదటి సారిగా ఎలా ఉన్నదో అదే విధంగా రుచిగా ఉంది. మాపిల్లల మనసులో మంచి ముద్ర వేసింది ఈ సంఘటన.  ఈ రోజు ఉదయం ఆ తీర్ధాన్నంతటినీ నాభార్య శిరస్సు మీద పోసాము.  ఇందంతా చూసిన తరువాత మీకు ఈ ఉత్తరం వ్రాస్తున్నాను.  
బాబా అభిషేక తీర్ధం -- ఈ సంఘటన మనలో నమ్మకాన్ని కలిగించటానికనేది స్పష్టం.  లేకపోతే  ఇంతవరకూ దానిని ఎవరూ కదపకుండా ఉన్నా చెక్కు చెదరకుండా వచ్చిన ఆ డబ్బాకి అడుగున రంధ్రం ఉన్నా నాకు తెలిసి ఉండేది కాదు.  ఆ డబ్బాని మామూలుగా  కొద్ది రోజులు పాలరాయి బల్లమీద పెట్టి ఆ తరువాత చెక్క బీరువాలో పెట్టాము. "  
(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)  

Saturday, February 22, 2014

Invitation for Narsapuram Ram Sai temple opening ceremony.

 
 
 
 
 
 
  If any devotees wants to come to the Pratista and if they have any questions about the location details etc ,, Please ask them to call Nagesh garu @ 9849200775.

Tuesday, February 18, 2014

సాయి ప్రేరణ యిన్ తెలుగు

Online లో చదవడానికి క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి | Click Below Link to View / Read Online
https://drive.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWEeG8zZENwOHVrMVhNUlU4bzR0eHRrWUxnQUFv/edit?usp=sharing
  క్రింది లింక్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి | Download From The Below Link   
https://drive.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWEeG8zZENwOHVrMVhNUlU4bzR0eHRrWUxnQUFv/edit?usp=sharing

Sunday, February 16, 2014

A renowned devotee of Shirdi Sai Baba, Sainathuni Sarath Babuji

A renowned devotee of Shirdi Sai Baba, Sainathuni Sarath Babuji was born on 7 October 1954 in Andhra Pradesh, India.
He lived and showed the path of Shirdi Sai Baba to all who came to him. His personal principle was to be dependent on nothing and nobody other than Sai Baba.

His birth date, 7 October 1954, coincided with the 36th anniversary of Sai Baba's death, and that very same day the statue of Sai Baba was installed in the Samadhi Mandir, Shirdi. This also symbolized to many his destined link to Sai Baba.
He attended Vidyanagar college and there it was where his English teacher, Master Bharadwaja, introduced him to the gospel of Sai Baba. From this point on he dedicated more and more of his time to try solving the mystery of life.
Later on, the biography of Sri Ramana Maharshi touched him deeply and revealed him the possibilty of realization in this human life. He then set himself to hard and focused sadhana and in the presence of the great saint of Poondi, when he was only twenty years old, it is believed that he experienced Sai Baba's act of grace.
He immerse himself in Sai Baba's life and teaching, including the founding of "Saipatham" magazine, and writing and editing most of the content himself. His research was thorough and unstinting and he revealed to the world hitherto unknown facts about Sai Baba, as well as original photos. Practical, down-to-earth and with a one-pointed focus on Sai Baba, he clarified several misconceptions, sweeping aside unhelpful superstitious beliefs, and rejecting limiting ideas around orthodoxy, fanaticism and caste.
At the wish of his Master, Sainathuni Sarath Babuji married Anusuyamma, sister of his Master's wife. From a deeply pious family, and a devotee herself, she proved to be a companion for Sainathuni Sarath Babuji throughout his life. They had one daughter.
He never proclaimed himself as a guru - in fact, he emphatically said he was not one - yet many claim they experienced in him divine qualities of love, power and knowledge.
He led a life of a householder and while many came to visit him. It was impossible to give anything to him because of his strictly maintained principle of Aparigraha. As a householder, he refused to accept any donations.
In the latter years of his life, Sainathuni Sarath Babuji suffered from bad health. In 2010 he underwent a heart surgery, which caused his weakened heart to finally stop beating. He died on Saturday, 13 November 2010, in Murnau, south Germany.
In accordance with his wish, his body was laid to rest in Shirdi, abode of his beloved Sadguru, Sai Baba. Throughout that night a stream of devotees who had travelled from all corners of India and abroad, took their final darshan of his adored form in the Saipatham satsang hall, before his wife and daughter performed the last rites. The aradhana (memorial service commemorating the passing of a saint) was held 31 December 2010 - 2 Jan 2011 and his samadhi (sannidhanam) is a place of prayer and meditation.
Other Names and Nicknames: Guruji, Babuji
Function: Guru
Traditions: Saipatham
Main Countries of Activity: India
Date of Birth: October 7, 1954
Place of Birth: Andhra Pradesh, India
In His/Her Body ("alive"): No
Date Left His/Her Body: November 13, 2010
Ancestor Gurus:
Shirdi Sai Baba
Acharya Ekkirala Bharadwaja
Poondi Swami

Wednesday, February 12, 2014

Master Ekkirala Bharadwaja Sources: www.divyajanani.org, www.saibharadwaja.org

Master Ekkirala Bharadwaja was born in 1938 to Sri Ekkirala Ananthacharya and Venkata Lakshmi in the small township of Bapatla in Andhra Pradesh. He lost his mother early in his childhood. His father was highly learned in the ancient Hindu Scriptures – the Vedas and the Shastras. (Sri E. Ananthacharya is the author of several books on the Vedas and the Ayurveda School of medicine. His book in English, The Vision of Aryan Glory (first published in 1938) was used as Indology course material for three years in the University Of Hamburg, Germany.) While many would everyday gather around his father to get their doubts cleared regarding various intricate questions on the Vedas, young Bharadwaja appeared to be indifferent. He was adept in cricket. Once when one of his father’s friends heckled him for sitting outside, while others were crowding inside to hear his father speak, Bharadwaja requested him to answer only one question of his, regarding the epic Mahabharata (which is known to every child in India). That one question astounded the man in its penetrating intelligence. He had no answer.
In 1955, Bharadwaja’s initiation ceremony (akin to the Christian baptism) was performed. On that very day his nephew passed away. “The initial heartbreak had left and, in its wake, several fundamental questions arose in me: “Is there a Supreme Spirit? What is its nature? How can we contact it? What is life? What is death? Is there a soul? Why hasn’t man found a way out of death? What is time?” and such others. The search went on unanswered…”(pg.1,’The Master Calls Me’, Sai Baba the Master).
In 1959, Acharyaji completed his post-graduation in English Literature. He began working as a Lecturer in English and appeared for the rigorous Indian Administrative Services exam in 1961. The following year, he was declared selected and sent an appointment letter. Much in the vein of prince Siddhartha who gave up a life of power and wealth and later became known as Lord Buddha, Acharyaji also turned down the offer. He became ‘converted’ after a profound spiritual experience at the Samadhi Mandir of Sri Sai's Devotees Baba of Shirdi (9th February 1963, Shirdi is in Maharashtra, India).
"In 1968 I resigned my job (as English Lecturer at Bapatla, Prakasam Dist., A.P., India) and lived at the ashram of a Mother for a year. After that, on a specific indication from Baba I left the ashram and settled in my present job here, at Vidyanagar (Neloore Dist., A.P., India). At first I was very much disappointed with the life here which had stifled my spiritual longings. There was none that shared my aspirations, none to join me in Satsang. Life looked dreary and barren even like the rocky soil here. I yearningly prayed to Baba either to take me to a place where I could have Satsang or to secure it here for me. Within a few months there was Baba’s response in the most seemingly casual manner. A Christian boy, a student, started criticizing me for adoring a human being like Sai Baba. A discussion ensued which went on for days and drew large numbers of students to participate in it. Out of these a small group took shape and decided to have weekly Satsang (devotional or spiritual gathering) on Thursdays for Bhajan. The Bhajan, by the grace of Baba, has been going on for the last nine years without interruption even for one week…Baba’s grace has been manifesting in the most miraculous ways to the participants in the bhajan…” (pg7, ‘The Master Calls Me’, Sai Baba the Master). Indeed, several saints such as Sri Ranganna Babu of Guntur and Sri Samarth Narayana Maharaj of Harihar themselves came to bless the devotees rather than the devotees going to them.
Many such groups sprung up at several places and Pujya Acharyaji began to travel extensively to spread the message of Baba. All the devotees came together and decided to set up the Sai Baba Mission (now Sri Master Universal Sai Trust) to propagate Baba’s teachings and furnish the materials for the same. They elected Acharyaji as their head. Through their united efforts and Baba’s grace, a temple dedicated to Sri Sai Baba came up in Vidyanagar in1981, the forerunner of many others.
Meanwhile on the personal front: “…Baba has been guiding me in my material life also. Owing to my keen reflection on joy and sorrow in life I came to a decision to remain a celibate all my life and dedicate all my energies to the spiritual quest…In1973, I visited Shirdi to pray for explicit guidance in the matter…(the) message from Baba (was)…you should get married and that thereby your karmic ties would be worked out”. Pujya Acharyaji entered matrimony with respected Smt. Alivelu MangaThayaru (fondly known to us as Ammagaru) on March 6th 1975.
After 1981, Pujya Acharyaji resigned his job and devoted himself full time to intensive research into the lives and teachings of several saints, travelling extensively and personally contacting many of them. He studied in depth seven branches of science and five of the major religions of the world (Buddhism, Islam, Hinduism, Christianity and Taoism). In 1983 began the fortnightly magazine Sai Baba. He met personally all those who had been fortunate to have lived with and observed Sai Baba – the man and the master - and recorded their experiences. He also translated many spiritual works from other languages and brought to light spiritual traditions of yore The culmination of all this is a series of books on Sri Sai Baba of Shirdi, Sri Akkalakot Maharaj, Sri Tajuddin Baba of Nagpur and numerous others in English and Telugu.
Since Pujya Acharyaji had himself been an agnostic before becoming a believer, his books such as Edi Nizam (What is the Truth?), Vignana Veechikalu (the Marvels of Science), Matham Enduku (Why Religion?), explore and prove the existence of God in a scientific manner and the necessity of resorting to a Sadguru (the Supreme Master) who can guide us on spiritual and worldly matters alike.
By now he was father of a daughter and son. His dynamic life of spiritual ministration continued undisturbed despite a host of domestic troubles. Many would come to him for succor – spiritual and physical. He used his personal funds to educate many young students with no means and for many other social purposes. Pujya Acharyaji made those who contacted him start spiritual disciplines easily and live richer, purposeful, righteous and peaceful lives. Great stalwarts such as the Christian missionary Paul Reps (Seattle,USA) have also testified as to how reading the life and teachings of Sri Sai Baba of Shirdi have enabled them to understand the Christ and Christianity all the better.
Indeed in the past century India has borne many great men and women. But Pujya Acharyaji’s life and work cannot be summed up. What distinguishes him? His work was not for himself, not just for those around him but is for all the coming generations. The Quest for Truth, which is as hard as treading the edge of a razor, is now for us an open book.
Acharyaji was a realized soul. But, along with his spiritual activities of visiting and taking 'darshan' of saints in remote parts of India, he was belabored on the one hand by the humdrum of everyday existence of writing books, giving lectures, book binding, attending to correspondence, collecting funds etc. and on the other, fulfilling the responsibilities of a family man. Acharyaji's life sets an example for us. His life showed that Realization neither elevates nor eliminates us from the world, but establishes one in fullness, which is evident in all that he did.
To the everlasting grief of his followers, admirers and devotees, the magnificent saga of Pujya Acharyaji’s earthly existence came to an end in 1989. Though he has left his mortal frame, even now He responds to the call of the devotees.
It is now nearly twelve years since our beloved Pujya Acharya Ekkirala Bharadwaja Master attained Mahasamadhi (April 12th, 1989); years in which we have often felt his absence in flesh and blood and yet have been immensely assured, of his response whenever called to, of his sure but remote guidance of our lives. Devotees acquainted with Pujya Acharyaji during his lifetime or through his books would know the story of Pujya Acharyaji’s spiritual quest for truth.
Important Dates in Acharya Ji's Life

February 8 : Master E.B.’s first visit to Shirdi
February 9 : Master’s experience of Enlightenment by Baba
March 6 : Master’s Marriage with Ammagaru
April 12 : Master’s Mahasamadhi - Master leaves his mortal presence
July 23 : Master’s son Dwaraknath Jnaneswar (second child) Birthday
November 7 : Master’s daughter Vedavathi (first child) Birthday
October 1 : Ammagaru (Alivelu Manga Tayaru) Birthday
October 30 : Acharya Ji (Ekkirala Bharadwaja) Birthday

Pujya Master's Family
Matrusri Alivelu Mangamma

About Pujya Mastergaru »
/'Divyajanani', 'Matrusri' Alivelumangamma lovingly called as 'Ammagaru' is born in Mannava village of Guntur district in Andhra Pradesh. Her parents Sri Mannava Balakrishna Sharma & Smt. Ranganayakamma hail from a traditionally devoted family. They named her after a goddess as 'Alivelu Manga Tayaru'. Ammagaru is the 6th child in the family of 6 girls and 2 brothers.
She is brought up in Guntur untill her SSLC examinations (age of 15). The family had a close relation with Matrusri Jillellamudi Amma's family belonging to the neibourhood in Mannava. Jillellamudi Amma is well known lady saint who was married to Sri Nageswara Rao garu of Jillellamudi village of Bapatla District. A big Ashram got developed around her at Jillellamudi and is famous for its Daily Meals donation for thousands of people every day. Ammagaru went to Jillellamudi in 1963 to render service in the Ashram. Their batch of girls belonging to Ammagaru team used to do lot of hardwork like bringing water from a distant rivulet to the ashram, harvesting the crops in season, helping in providing facilities to the alloted visiting devotees etc. They used to work 20 to 22 hours a day (!!) and were seen sleeping in standing postures during the early morning service hours just before Suprabhatam at 3 a.m. or so. They used to enjoy by giving nicknames and deny answers to those devotees who doesn't work and just enjoy the facilities. Jillellamudi Amma used to take special care & express love to Ammagaru's active group of girls. In later days Ammagaru's father has expired in 1964. And it seems like Ammagaru was drawn to the spiritual umbrella and was much involved into spiritual evagation just before that big jolt to the family.
During Ammagaru's days at Jillellamudi, His holiness Master garu came to Jillellamudi and stayed there for an year. As an active person in rendering services and maintaining key activities of the Organisation he came to know about the qualities of Ammagaru. Though he wanted to remain as a celibate for his life, Master garu was later pushed into Gruhasta-Ashrama (married life). By the consistent advice and assurance of his spiritual progress by Avadhuta Sri Chirala Swamy and later by His greatness Sri Paakalapati Guruvugaru, Mastergaru has married Ammagaru on March 6th of 1975. It is worth mentioning the process of their initial talks, Master garu wrote a letter to Ammagaru telling about his proposal and adding that he will leave the house whenever 'call' comes from Baba. It may be for a while or for ever. He asked her to think about it and be clear and known about his future spiritual endeavours.
Some day during that period Ammagru got a dream. In the dream she is doing pradakshina (circumambulating) the Brahmamgari Matham (Potuluri Veerabrahmendra Swamy temple) in Banaganapalli. SaiBaba was sitting below the Neem tree in the temple premises. He called 'Tayee, Come here'. He was calling Ammagaru as 'Tayee' which is her childhood nickname often used by her mother. Then he made her to sit in a chair, asked her to do Gauri Pooja (praying goddess Gauri is a mandatory custom for ladies just before marriage) and blessed her. Following this dream, and a sharp & good thought Ammagaru conveyed her acceptance to the marriage proposal by Mastergaru.
Vedavathi, their daughter & first child is born in 1976 November 7th at Banaganapalli. Later Dwarakanath Jnaneswar is born in 1981 July 23rd in Ongole. By the time the family has migrated to Ongole. During those days Ammagaru's condition of Rheumatoid Arthritis got aggriviated to the levels of paralysing one hand and restricting the movement of legs. Later after few years she was restricted to the sitting position only. Surprisingly, as ever with Baba & his acts, the very wife of his best if not the most beloved devotee had to suffer with worldly ties. One way it is not a surprising thing as she has to go through the karmic duties in this single life to be liberated by rule, being the wife of a poorna jnani (i.e.) Master garu. Master garu has persued medication to get it cured, he also offered Ammagaru that if she really want to get it off at any time, she can ask Baba for it and it will be done. But Ammagaru's thought was very matured spiritually and she chose to bear with it and continue the worldly medication for soothing the symptoms.
*The photo shows Mastergaru, Ammagaru,Vedavathi and Dwarakanath
Ammagaru has ever supported Mastergaru in his life style and was a perfect match to him. Many students (and later devotees) of Mastergaru thought that it was the end of a chapter and Mastergaru may not be available as ever after the marriage. But surprisingly Mastergaru continued to be the same after the marriage. It was seen in terms of allowing student to freely move & take part in spiritual meetings etc. with him. Mastergaru used to take food anytime in the late night, unexpected number of persons used to join him.He spent all his money for Sai Tatwa pracharam (Spreading Sai Culture) and in times the family was in mud house, left to Baba though. Those were the days when Mastergaru resigned his job & moved to Ongole. He never took free money offerings and encashed only his hard efforts for Baba. We know Mastergaru worked on SaiBaba very rigorously for 14 long years. A smooth & strong support in idealogy & routine from Ammagaru made it possible. Finally the hard days passed away and SaiBaba Mission formation and funds flow from Books like Saileelamrutham were just enough to run the family and maintain the press. The bottomline is that Ammagaru was now seen as the best match and the couple is a true made for each other. Mastergaru often said, "If she doesn't support me, I could not do these things, and I might not be available to you like this". It is true by Gruhasta-Ashram as we all known the importance of a wife and her acceptance, by Manu-Dharma. Mastergaru is a person who claimed "If I miss in Dharma, it is like God Sun act of rising in the West". In lieu of it, we should see the importance and support Ammagaru rendered as great as any thing in holy scripts.
Ammagaru & MastergaruGolden Days went on when thousands of people were admired and turned towards Sai by Master garu. Many more thousands realised Mastergaru's greatness. More found him as none other than god and incarnation of Lord Dattatreya. Then were the true sweet days in A.P.'s history when strong foundations of Saibaba were layed in the region and now we all see the effect of it even in Shirdi, outclassing numbers of so many devotees are visiting Shirdi from this part of the world. Days have come in the history, Ammagaru has to face bigger shock by realising that Mastergaru has taken Samadhi, quite unexpected as it was, in terms of timing as he is just 51 & left with young kids. Ammagaru said that, she thought Mastergaru may leave to Himalayas or so, but she didn't expected this. Ammagaru has absorbed the shock and took to the taking care of the children. Her prime objecting is to see her children grown up and got settled. Vedavathi was married in 1999 to Mr. Adidam Srikanth a country manager of a MNC, coming from a traditional family from Vijayawada. They are living happily at Hyderabad. Ammagaru's second child Chi. Dwarakanath is graduated and into software industry. Spiritually both the children & the son-in-law are very much elite. Great Avadhutas like Sri Nampalli Baba, Sri Gulab Baba, Sri Polayya Swamy has specially shown there love to the family and blessed them. After all Mastergaru is known as 'Mahatmula Muddu Biddadu' (the loving son of Mahatmas).
With the initiative of Brahmachari Ramachandra (a beloved devotee o Mastergaru), a Monstery at Gaangaapuram and Sri Alivelumanga Sahita Bharadwaja Ashram at Shirid are under development.
A book, the biography of Ammagaru is under final touches and is going to be published. We shall see the golden pages in our hands soon.
Now Ammagaru is staying at Hyderabad giving a chance to various devotees to get the blessing of Mastergaru in the form of Ammagaru. She is the Gurupatni and Thus the Guru and Thus the God Almighty as defined by the holy scriptures. Devotees are experiencing the grace of Baba & Master garu ever before at Ammagaru and many miracles are unfolding. Devotees are getting their good desires met by her blessings.
This is the special occassion for all of us to feel the presence and knowledge of the great, her holiness 'Divyajanani' Alivelumangamma on her 60th Birthday on October 1st, 2005.
May all of us get special blessings on the day.
A quote from a revered devotee of Sri Gajana Maharaj says,
"We salute the very dust particles on the Feet of saints. Liberation does not hold any charm to us. Only saints are great. Nothing is greater than them. He is a Bhrahmajnyani, who thinks of saints always. Such a person treats saints as God. He doesn't need to think of any thing else."
Other Names and Nicknames:
Master EB
Function: Guru
Traditions: Sai Baba of Shirdi
Main Countries of Activity: India
Date of Birth: 30.10.1938
Place of Birth: Bapatla in Andhra Pradesh, India
In His/Her Body ("alive"): No
Date Left His/Her Body: April 12th, 1989
Ancestor Gurus: Shirdi Sai Baba, Mathrusri Anasuya Devi
Descendant Gurus: Sainathuni Sarath Babuji
Sources: www.divyajanani.org, www.saibharadwaja.org

బాబావారు యిచ్చిన లాకెట్లు సేకరణ http://www.telugublogofshirdisai.blogspot.in/2014/02/blog-post_10.html

బాబావారు యిచ్చిన లాకెట్లు
నాపేరు మీనాక్షి కటోచ్. ఎన్నో సంవత్సరాలనుండి నేను సాయిని పూజిస్తూ ఉన్నాను. రోజులు గడిచే కొద్దీ బాబా నాకు దగ్గరగానే ఉన్నారనే భావన నాలో కలిగింది. సాయి తప్ప నాకింకే దైవం లేదు. సాయే నాకు తండ్రి, స్నేహితుడు, గురువు, దైవం సర్వస్వం ఆయనే. నేను బాబాతో దెబ్బలాడతాను కూడా. బాబా నాకోపాన్నీ, ఆయనయందు నాప్రేమనీ అర్ధం చేసుకొంటారు. ఈమధ్యనే జరిగిన ఒక అద్భుతాన్ని మీకు వివరిస్తాను.
నామెడలో ఎప్పుడూ సాయి లాకెట్ ఉంటుంది. అది నామెడలో ఉండటంవల్ల బాబా నాకు రక్షణగా, నాకు తోడుగా ఉన్నారనే భావన నాలో ఎప్పుడు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఒక రోజున స్నానం చేస్తూ ఉండగా నాకు తెలియకుండానే ఆ లాకెట్ ఎక్కడకో జారిపోయింది. లాకెట్ పోవడం నాకెంతో బాధ కలిగించింది. ఇల్లాంతా వెతికాను కాని ఎక్కడా కనపడలేదు. లాకెట్ దొరకకపోవడంతో నాకు దఃఖం ఆగలేదు. అప్పుడే నాదగ్గిర మరొక సాయి లాకెట్ ఉందన్న విషయం గుర్తుకు వచ్చి దానికోసం వెతికాను. కాని అదికూడా కనపడలేదు. కళ్ళవెంట నీరు కారుతుండగా బాబా ఫోటో దగ్గరకు వెళ్ళి "బాబా, నాదగ్గిరున్న రెండు లాకెట్ లు కనిపించకుండా పోయాయి. నువ్వే నాకు మరొక బాబా లాకెట్ ను యిప్పించు" అని వేడుకొన్నాను. తరువాత నేను మా అమ్మమ్మగారి గదిలోకి వచ్చాను. అక్కడ మా అత్త తన పాత పర్సులో దేనికోసమే వెతుకుతూ ఉంది. అకస్మాత్తుగా ఆమె "మీనాక్షీ, నా పర్సులో రెండు సాయిబాబా లాకెట్ లు ఉన్నాయి. నీకు కావాలా" అని అడిగింది. నాకు వళ్ళు జలదరించింది. నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. నా ఆనందానికి అవధులు లేవు. బాబా నాకోరికని అంత తొందరగా తీర్చారంటే నన్ను నేనే నమ్మలేకపోయాను. నేను రెండు సాయి లాకెట్ లను పోగొట్టుకుంటే బాబా మళ్ళీ నాకు రెండు లాకెట్ లను ఇచ్చారు. ఒకటి మెడలో వేసుకొని మరొకటి నా పర్సులో పెట్టుకొన్నాను.
కొంతమందికి ఇది కేవలం కాకాతాళీయం గా జరిగిందని అనిపించవచ్చు. కాని నాకు మాత్రం యిది ఒక అధ్భుతం. కాని బాబా శక్తి ఎటువంటిదో తెలిసినవారికి, నాకు మరలా రెండు లాకెట్లు లభించడం బాబా వారి అద్భుతమైన లీలేనని నన్ను సమర్ధిస్తారు. ఎవరయితే బాబాను ప్రేమతో మన్స్పూర్తిగా పిలుస్తారో ఆయన మన పిలుపుకి ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే స్పందిస్తారు. నీ భక్తులు పిలిచిన వెంటనె నీవు స్పందించి వారికి సహాయం చేస్తున్నందుకు, బాబా నీకెంతో కృతజ్ఞురాలిని.
జై సాయిరాం..అల్లా మాలిక్
(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)

Tuesday, February 11, 2014

SHRI SAI BABA PUJA VIDHI (SAGUNOPASANA (TELUGU) - AS OBSERVED AT SHIRDI SANSTHAN IN TELEGU SCRIPT & TELUGU TRANSLATIO n acknowledge that it is from saileelas.org

                                              Online లో చదవడానికి క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి | Click Below Link to View / Read Online
https://drive.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWEVkNodEZKSnFOS0E/edit?usp=sharing
క్రింది లింక్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి | Download From The Below Link     
https://drive.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWEVkNodEZKSnFOS0E/edit?usp=sharing

Sunday, February 9, 2014

sri satcharitra book english pdf


                                      
          sri    satcharitra book pdf

Online లో చదవడానికి క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి | Click Below Link to View / Read Online
   క్రింది లింక్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి | Download From The Below Link        

https://drive.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWETkNLbFZYaTBNRlE/edit?usp=sharing

Saturday, February 8, 2014

Baba Gave Me Two Sai Pendents - Experience By Sister Meenakshi. సేకరణ http://www.shirdisaideva.com/2014/02/miracle-of-sai-guruwar-vrat-got-my-lost.html

Baba Gave Me Two Sai Pendents - Experience By Sister Meenakshi.

My name is Mrs. Meenakshi Katoch and I am Sai devotee since past many years and with each passing day I feel more close to Baba. For me there is no other God then Sai ,He is my Guru ,friend ,God or say everything .There is nothing which I don't tell Him , I talk to Him about everything .I fight with Him too because Baba is the only one who takes my fights also as my expression of love for Him .Today I am sharing a very recent Sai leela happened with me .
I always wear Sai pendent as it gives me a very secure feeling ,I feel protected .One day while taking bath my Sai pendent was washed away without my knowledge ,when I found that the pendent was missing from my neck I became very tensed and started searching all over the house but I was failed to find it .I was deeply disappointed and stressed .Just then I remembered that I had another Sai pendent in my room but when I started to search even couldn't find this other pendent too.I was almost in tears and went near to Babas photo and said Baba as you know I lost both my pendents and now you only have to arrange a Sai pendent for me .After saying this to Baba I came to my grandmothers room where my aunt was searching something in her old purse ,suddenly she said minakshi look I have found two Sai pendents in my purse do you want them .My whole body was thrilled and my joy knew no bounds ,I could not believe that Baba listened to my heart so fast and acted so quickly on it .I lost two pendents and Baba returned two pendents back to me .I wore one and kept the other one in my purse .
Some people might take it as a coincident but for me its a big miracle because those who knows the powers of Baba will second me that it was a miracle where Baba arranged for two Sai pendents for me .Those who call Baba with love He comes immediately without delay .Baba thank you so much for listing to your children and helping them all the time .Jai Sai Ram .
Allaha Malik

బాబా భక్తుల విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుట సేకరణ http://telugublogofshirdisai.blogspot.in/

బాబా భక్తుల విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుట
ఈ లీల చదివిన తరువాత మనకే కనక అటువంటి పరీక్ష ఎదురయితే మన ఆపరీక్షలో నెగ్గగలమా అని అనిపించక మానదు. సాయి అంటే ఎవరు? పూర్తిగా గ్రహించుకున్నపుడే మనం ఆయన పెట్టే పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తాము.
సాయి తత్వాన్ని ప్రచారం చేసినవారిలో శ్రీనరసిం హ స్వామీజీ గారు సుప్రసిధ్ధులు. ఆయన 1936 లో శ్రీఉపాసనీ బాబా గారిని దర్శించడానికి వెళ్ళిన తరువాత సాయి అంటే ఏమిటో ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకొన్నారు. ఆయన ఉపాసనీ బాబా వద్ద ఉన్న సమయంలో మరొక సాయి భక్తుడు కూడా అక్కడే ఉన్నారు.
ఆయన పేరు శ్రీరాం బాబా. ఆయన 141 సంవత్సరాలకు పైగా జీవించారు. ఆ సమయంలో ఉపాసనీ బాబాగారు అందరికీ అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు. ఎంతోమంది ఆ విందుకు హాజరయ్యారు. భోజనాలు మొదలయ్యి యిక పూర్తయే సమయంలో అక్కడికి ఒక ముసలివాడు భోజనం కోసం వచ్చాడు. ఆ ముసలివాడు కుష్టువ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. చూడటానికి భయంకరంగా ఉన్నాడు. అతనికి ఒక్కటే కన్ను ఉంది. అతని పెదిమల నుండి, ముక్కునుండి, కళ్ళనుండి చీము నెత్తురులు కారుతూ ఉన్నాయి. శరీరమంతా పుండ్లుపడి భరించలేని దుర్గంధం వెలువడుతూ ఉంది.
అప్పుడు ఉపాసనీ బాబా శ్రీరామ బాబాతో " ఆ ముసలివాడు స్వయంగా తినలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. నీ చేతులతో స్వయంగా అతనికి తినిపించు" అన్నారు.
శ్రీరామబాబా గారు ఆ పరిస్థితిలో ఏవిధంగా దిగ్భ్రమ చెంది ఉంటారో ఊహించుకోండి. శ్రీరామ బాబాగారు తను లేవగలిగినంత వరకూ పైకి లేచి కుష్టువ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆముసలి వానికి అన్నం తినిపించడం మొదలు పెట్టారు. రక్తం కారుగున్న అతని పెదాలకి తన చేతులు తగలకుండా జాగ్రత్త పడుతూ తినిపిస్తున్నారు. దాంతో తినిపిస్తున్న దానిలోనించి కింద పడిపోతూ ఉంది. అన్నం తిన్న తరువాత ఆముసలివాడు నడచుకొంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడే ఉపాసనీ బాబా శ్రీనరసిం హ స్వామీజీ గారితో " కిందపడ్డ ఆ అన్నంతీసుకొని తిను" అన్నారు. రక్తం కారుతున్న పెదాలకు అంటుకొని కలుషితమైన ఆ ఆహారాన్ని తినడమంటే అక్కడున్న వారందరికీ చాలా రోతగా అనిపించింది. కాని శ్రీనరసింహ స్వామీజీ గారికి సర్వం తెలుసు. ఆయన జ్ఞాని. ఆయన ఎటువంటి సందేహం లేకుండా కిందపడ్డ ఆ మిగిలిన అన్నమంతా తినేశారు. అందరికీ చాలా విస్మయం కలిగింది. ఆదృశ్యం చూస్తున్న వారందరితోను ఉపాసనీ బాబా యిలా అన్నారు " ఆముసలివాడు ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోయాడో చూశారా! కుష్టు రోగంతో తీవ్రంగా బాధ పడుతున్న వ్యక్తి ఎవరయినా అంత వేగంగా నడవగలడా?" చీదరింపు కలిగిస్తూ ఒక కుష్టురోగి రూపంలో వచ్చినదెవరో తెలుసా? వచ్చినది శ్రీసాయిబాబా తప్ప మరెవరూ కాదు.
మణీ. ఎస్.
ది ఎటర్నల్ సాయి
బెంగళురు
"నన్ను అన్వేషించడానికి సుదూర ప్రాతాలకు వెళ్లనవసరం లేదు. సకల జీవరాశులలోను నేను నివసిస్తున్నాను. ఈ విషయాన్ని కనక మీరు జాగ్రత్తగా గ్రహిస్తే నా నిజస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలరు"

one of my friend sai devotee house in Miracle of Baba


Thursday, February 6, 2014

Sri Radhakrishna Swamiji Sources: http://groups.msn.com/sabkamalikek/radhakrishnaswamiji.msngrroups

Sri Radhakrishna Swamiji was born in Poyyamani Village in Kulithalai Taluk of Trichy District of Tamil Nadu on 15th April 1906. He was the fifth child of Sri Pudukkudi D. Venkatarama Aiyer and Smt. Lakshmi Ammal. Even as a child, young Radhakrishna had developed Psychic power and divine influence. He was a nature lover and it accentuated and kindled his spiritual thirst and development. He began meeting Sadhus and Holy Persons and visited temples far and near besides reading books on religion and the great saints and seers of India.
Search for a Guru
The Kanchi Mutt and Kanchi Acharya had a great influence in moulding Radhakrishnan's personality. When one of his brothers was in Poona, young Radhakrishnan stayed with him and made extensive tours of religious places in and around Poona. He lived in one of the caves for 48 days and on the 46th day, Dattathreya appeared before him and asked him to remain in the world helping others.
Radhakrishnan came to Ooty in 1921 and he was there till 1942. He had abandoned his studies. He stayed with his elder brother. The two brothers used to go on long walks and had discussions on spiritual matters for hours together. He used to spend some time daily in the Shiva temple built by the family alongwith his family members. He used to identify himself with Radha and Krisha and Andal and taking their roles he would dance in ectasy during bhajans. He loved music and he used to sing Thyagaraja and Purandhara Dasa "Kirthans". He was a lover of Astrology. He widely read books on saints like Raghavendra, Sadashiva Brahmendra, Chaitanya Mahaprabhu etc.
He met Ramana Maharshi and Seshadri Swamigal at Thiruvannamalai. The latter gave Radhakrishnan three stones and asked him to cook and eat them. The former interpreted this that he should go beyond the realms of "Sattva", "Rajas" and "Tamas", to become a "Gunatheetha".
In 1927, he met Narayana Maharaj of Khedgaon at Ooty. He initiated him into "Datta Mantra". In 1942, he met Sri Narasimha Swamiji and his search for the "Guru" was over. He became a spiritual heir to Sri Narasimha Swamiji.
Marriage and Youthhood
In 1927, he married Parvathi-a relative from his mothers side. He was against marriage but submitted to parental pressure. He led a family life which was like a drop of water on the lotus leaf. When he took Sanyas many years later the shock was severe to his wife and the family but they accepted the inevitable. His wife who led a secluded life, never met him again and passed away in 1979.
There was a deep Psychological Crisis in his life during 1936-42. He had even contemplated suicide while travelling on a train from Trichy to Madras. As the train was crossing the Coleroon River near Chidambaram, he opened the door and was about to jump into the river when he felt somebody was pulling his back. He saw an old man with a headgear asking him not to do it as he had a mission in life. Later, he realised that it was Baba.
Meeting the Guru
In 1942, Radhakrishnan met Sri Narasimha Swamiji in dramatic circumstances. It is not known when exactly Radhakrishnan came to Madras after he accepted Sri Narasimha Swamiji as his Guru. It maybe in 1943 or 1944.
At Chennai
He was a voracious reader and his favourite haunt was the Theosophical Society at Adayar, Chennai. He used to practise meditation and a Sanskrit book "Mantra Mahodari" was his constant companion. He supervised the accounts of All India Sai Samaj and helped Sri Narasimha Swamiji in other ways in his pesonal and public work. He was a man who never pushed himself up. His surrender to Sri Narasimha Swamiji was total. "Whatever Narasimha Swamiji said was law to him".
In 1952, Sri Narasimha Swamiji deputed Radhakrishnan to Bangalore for Sai Prachar work in Karnataka. It was in 1953 Sri Narasimha Swamiji conferred the title "Saipadananda" on him. That was the Guru's accolade to his devoted disciple. The Guru attained "Nirvan" on 19.10.1956 and on that Poornima Day transferred all his "Spiritual" powers to Radhakrishnan. Sai Baba gave Self Realisation to Sri Narasimha Swamiji on 29.8.1936. That Sai treasure was given in toto to Sri Radhakrishna Swamiji on the day Sri Narasimha Swamiji cast off his mortal coil.
Swamiji at Bangalore
Sri Radhakrishnan Swamiji arrived in Bangalore in 1952. By 1956 Swamiji shifted his lodging to an upstairs room in a house near the N.R. Colony bus stop. This also became the home of Sai Spiritual Centre and here Swamiji lived for about seven years until a permanent building for the centre was contructed.
A retired official of the Mysore Government, Sri Domlur Krishna Murthy, had earmarked a plot of land of 1000 square yards in Thyagarajanagar for a building to propagate the teachings of Sai Baba. Sri V.S.Sastri, who held the site in trust, had collected some funds and had laid the foundation for the construction of the prayer hall with two rooms. Impressed by the activities of Sai Spiritual Centre under the guidance of Sri Radhakrishna Swamiji, he handed over the site to Swamiji in 1961. Funds for a building on the site came from devotees all over India. The building was formally opened on June 17, 1965. The centre was registered on May 6, 1970.
Swamiji's Mission
Swamiji lived a full and active life. He was constantly travelling and propagating Sri Sai Baba's Teachings. He was in tune with Sai Baba all the 24 hours and his actions were in response to its motivations. There is hardly a devotee of Sri Swamiji who has not experienced his grace either spiritually or in material benefit. The devotees continue to recieve it even after he left his body.
Swamiji was waiting for "Uttarayana' to leave his body. January 14, 1980 was the day he had fixed for merging with Sai Baba. He had joined devotees in chanting "Sri Vishnu Sahasra Namam" and, "Om Namo Narayanaya". Swamiji was conscious till the last and the final moment came at 10.40 p.m. as he drew his last breath with a farewell benediction. He was cremated the next day with full honours amidst chanting of Vedic Hymns.
Although he is not present in flesh and blood, his devotees have felt his spiritual presence and his guidance, in times of distress and want. Many have spoken of seeing him in their dreams, encouraging them and advising on their problems. His guiding hand and loving eyes hover over every home of his devotees reminding us of Baba's Words: "Why fear when I am here".

Other Names and Nicknames:
Saipadananda, Sri Sai Padananda Radhakrishna Swamiji
Function: Guru
Traditions: Shirdi Sai Baba
Main Countries of Activity: India
Date of Birth: 15/4/1906
Place of Birth: Tiruchi District, Tamil Nadu, India
In His/Her Body ("alive"): No
Date Left His/Her Body: 14/1/1980
Ancestor Gurus: Shirdi Sai Baba
Sources: http://groups.msn.com/sabkamalikek/radhakrishnaswamiji.msngrroups

Wednesday, February 5, 2014

సాయి -సన్నిధి. బాబా భక్తుల ఆత్మీయ మాస పత్రిక |SAI SANNIDHI - Baba Monthly Magazine


 https://drive.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWEQUVZT1VsU0F5ZWM/edit?usp=sharing
 క్రింది లింక్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి | Download From The Below Link              
                             
[File size :20.09MB ]
                                 
https://docs.google.com/file/d/0ByOMsv7nnAWEQUVZT1VsU0F5ZWM/edit


Tuesday, February 4, 2014

Brahmashri Karra Subramanya Sarma was know as Peroori Sarma (1925 - 2000)

Brahmashri Karra Subramanya Sarma was know as Peroori Sarma (1925 - 2000). Famed as an authority on Astrology & Vastu in late 50s in & around Kakinada in East Godavari District of Andhra Pradesh, Shri Peroori Sarma's initiation to SAI Path has been nothing short of a legendary fable. His birth in Traditional Brahmin Family made him averse to Saibaba (in the attire of Musalman) & was thinking even that those who worship Saibaba suffers from epilepsy & he was lacking the knowledge that God descends on any form if worships with faith. Even Shri Sarma was expressing his aversion to Saibaba publicly too, resulting in branding him as fallacious. But the year 1957 saw him transformation & on August 12th his elder son Arunikumar was on death bed with meningitis, recovery from which was near impossible. Special Magistrate & friend of Sri Sarma consoled & assured him that SAI will take care of the boy & gave Udi to him. Lo! the boy was recovered.
Sri Peroori Sarma authored Sri Sai Prabha, Sri Shirdi Sainatha Mahatyam, Sri Sainath Sthavana Manjari (in Telugu), Sri Dattatreya Stotram & Sri Gosai Katha (Musical Feature) in between 1958 - 65. His sons now brought out all his literature in one book & though first edition was released some time during last year, new & revised edition was released at Shirdi on 3rd February 2014 at Shirdi.

Monday, February 3, 2014

Smt. Dukki Sai Leelamma

Sri Sai Satcharitra is first written by Govind Raghunath Dabholkar alias Hemad Pant between 1922 & 1929 in Ovi form in Marathi & Sansthan published it on 30th October 1930. Later Sri Sai Satcharitra in condensed form translated into English by Nagesh Vasudev Gunaji & it was this epic book the basis for translation into all major Indian Languages. The first language in which Sri Sai Satcharitra translated was Telugu by Sri Pratti Narayana Rao on the basis of English Translation of Sri Sai Satcharitra (Condensed Version) by Nagesh Vasudev Gunaji. The first ever edition of Sri Sai Satcharitra in Telugu was handed over to Smt. Dukki Sai Leelamma on 19th May 1953 at Samadhi Mandir Shirdi. We have the pleasure in publishing the photograph of Most Revered Sai Leelamaa who was fortunate to have the 1st copy of Sri Sai Satcharita in Telugu. She lives in Hyderabad & aged 95.

ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం పట్టణంలోని చినమామిడిపల్లిలో 2014వ.సంవత్సరం మార్చ్ నెల 19వ.తారీకున బాబావారి విగ్రహ ప్రతిష్ట


 తెలుగు అను వాదం త్యాగరాజుగారు
సాయి బంధువులకు ఒక విన్నపం
ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం పట్టణంలోని చినమామిడిపల్లిలో 2014వ.సంవత్సరం మార్చ్ నెల 19వ.తారీకున బాబావారి విగ్రహ ప్రతిష్ట జరుపబడుచున్నది. ఈ సందర్భంగా బాబావారి అభిషేకానికై భారత దేశములోని అన్ని పుణ్యనదులలోని జలములను సేకరింపబడుచున్నవి. సద్గురు బాబా వారి అనుగ్రహంతో చాలా మట్టుకు పుణ్యనదుల జలమును సేకరింపగలిగాము. ఇంకను కొన్ని ప్రాంతములనుండి జలమును సేకరంపవలసి ఉంది. కనుక సాయిభక్తులు ఎవరైనా సరే వారి వారి ప్రాంతములలోనున్న పుణ్యనదులలోని జలమును ఒక లీటరు సీసాలొ సేకరించి పంపవలసినదిగా కోరబడుచున్నారు. సాయి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి ఆయన దీవెనలను అందుకొనండి. ఈ కార్యక్రమమంతా కూడా ఫిబ్రవరి 15 లోపున జరిగినచో కార్యక్రమము విజయవంతంగా జరుగును. ముఖ్య గమనిక: కుళాయిలోని నీటిని మాత్రం సేకరించవద్దని మనవి. మీరు పంపించే సీసాల మీద మీరు సేకరించి పంపుతున్న జలము ఏపుణ్య నదికి సంభంధించినదో ఒక కాగితం మీద వ్రాసి సీసాకు అంటించి పంపండి. మీరు సేకరించిన జలమును హైదరాబాదులోని శ్రీనగేష్ గారికి అందించవలసినదిగా కోరుచున్నాము. సంప్రదించవలసిన నంబరు: 9849200775 ఈమైల్.ఐ.డీ. sreesree@outlook.com

ఇంకనూ ఈ క్రింద వివరింపబడిన పుణ్యనదులు, సముద్రములలోని జలములను ఇంకనూ సేకరింపవలసి ఉంది.

నది పేరు రాష్ట్రము/పట్టణము

చంబల్ మధ్యప్రదేశ్

సన్ అమర్కాంటక్, మధ్యప్రదేశ్

బెట్వా మధ్యప్రదేష్, ఉత్తర ప్రదేశ్

కోసి కోసీ, బీహార్

ఇండస్ జమ్మూ & కాష్మీర్

చంద్రభాగ నది(పండరీపూర్

నందు ప్రవహించే నది) పండర్పూర్

ఇంద్రాయణి నది (షిరిడీనుండి అలంది (షిరిడీకి దగ్గరలో)

80 కి.మీ.దూరంలో ప్రవహిస్తున్న నది)

గోదావరి (నాసిక్) నాసిక్

లుని ఆజ్మీర్ (జైపూర్)

బ్రహ్మ కుండ్ పుష్క ఆజ్మీర్ (జైపూర్)

సబర్మతి అహమ్మదాబాద్

కావేరి కర్నాటక

సరస్వతీ గుజరాత్

పెన్నా నది నెల్లూరు (ఆంధ్రప్రదేశ్)

నాగావళి శ్రీకాకుళం (ఆంధ్రప్రదేశ్)

సువర్ణముఖి శ్రీకాళహస్తి (ఆంధ్రప్రదేశ్)

భీమ అమరాజ

పసిఫిక్ మహా సముద్రం కాలిఫోర్నియా

సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)